Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

Viz. Kontakt

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Hledáte (téměř)
nerozbitné sklo do hodinek?

VYZKOUŠEJTE
SAFÍROVÉ SKLO

Výhody a vlastnosti
safírových skel

  • Nelze je poškrábat při běžných činnostech
  • Nelze je rozbít při běžných činnostech
  • Tvrdost safírového skla - na stupnici tvrdosti je safírové sklo č. 9 (korund), tvrdší je už jen diamant; křemičitá skla mají tvrdost pouze č. 4
  • Stálost materiálu - i po několik desítek let vypadá jak nové
  • Časová nenáročnost výměny
  • Náročnější výroba a s tím spojená i vyšší cena
  • Lze je měnit jen do hodinek s kruhovým tvarem

Jak postupovat při výměně poškozeného skla v hodinkách

Jaký máte Ø skla hodinek?

Změřte Ø sklíčka u svých hodinek
a kontaktujte nás:

onyxklenoty@gmail.com
606 711 021

nebo
prostřednictvím
kontaktního formuláře

Odeslání hodinek na výměnu skla

Zašlete nám vaše hodinky poštou na adresu:

Zlatnictví a hodinářství ONYX
Masarykovo nám. 51
586 01 Jihlava

Proč potřebujeme znát Ø skla Vašich hodinek?

Průměr sklíčka změřte běžným pravítkem od jednoho kraje k druhému. Nezapomeňte, safírové sklo lze vyměnit pouze u hodinek s kulatým rovným sklem :)

Na co při odeslání hodinek nezapomenout?

K hodinkám přiložte lístek s Vaší zpáteční adresou, telefonním číslem a popř. e-mailem. Abyste předešli poškození při transportu, doporučujeme hodinky zabalit nejlépe do krabičky anebo do obálky s bublinkovou fólií.

Ceník výměny
skel do hodinek

Skla do kruhových hodinek

Sklo křemičité rovné 440,-
Sklo křemičité vypouklé 640,-
Sklo safírové rovné do Ø 34,0 mm 1250,-
Safírové sklo rovné od Ø 34,1 mm cena úměrně stoupá s velikostí sklíčka, až do výše 2000,-

Tvarové skla a skla s barevným rámečkem

Sklo jakýchkoliv tvarů 740,-
Sklo jakýchkoliv tvarů s barevným rámečkem 790,-
Sklo jakýchkoliv tvarů vypouklé 740,-

Ostatní služby

Zkouška vodotěsnosti po výměně skla 150,-
Skla do starožitných kapesních hodinek 740,-
Přeleštění plastových skel 340,-
Antireflexní úprava 940,-

ve všech uvedených cenách je už zakalkulována cena za doručení opravených hodinek zpět zákazníkovi (poštovné a balné)

Máte zájem o výměnu skla do hodinek za safírové?

Vyplňte Ø sklíčka Vašich hodinek!
Vyplňte Vaše jméno!
Vyplňte Vaše telefonní číslo!
Vyplňte Váš e-mail!
Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Kamenná prodejna Onyx v Jihlavě

Masarykovo nám. 51
586 01 Jihlava
Po - Pá: 8:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00
Objednávky a dotazy
tel.: 567 303 138
E-shop
Nahoru